6% BIJ AFBRAAK EN WEDEROPBOUW MOGELIJKS VERLENGD

In 32 steden en gemeenten geldt reeds jaren een speciaal btw-regime voor afbraak van een gebouw gevolgd door een wederopbouw tot privéwoning.

In 32 steden en gemeenten geldt reeds jaren een speciaal btw-regime voor afbraak van een gebouw gevolgd door een wederopbouw tot privéwoning. Daarvoor geldt nl. 6% btw, maar die regeling is onder strenge voorwaarden tijdelijk uitgebreid tot heel België. De uitgebreide regeling geldt op dit moment namelijk maar tot uiterlijk 31 december 2022, terwijl de ‘oude’ definitieve regeling gewoonweg zal blijven gelden (maar dus beperkt tot die 32 steden en gemeenten).

Door o.m. prijsstijgingen van bouwmaterialen en leveringsproblemen werd aan de minister van Financiën de vraag gesteld of er een verlenging van het 6%-btw-tarief voor heel België zou komen (parl. vr. nr. 7-1353, Van Rompuy, 23.09.2021). De mogelijkheid om te verlengen wordt thans onderzochtZelf is hij er alvast voorstander van om de regeling onder dezelfde voorwaarden te verlengen met twee jaar. Op moment dat hier meer duidelijkheid over is, brengt ons kantoor u hiervan op de hoogte.

Recent werden door ons kantoor enkele positieve fiscale rulings bekomen in het kader van de afbraak, bouw en levering van meerdere nieuwe woningen door een bouwpromotor aan het BTW-tarief van 6%.

In de betrokken dossiers heeft de rulingcommissie bevestigd dat er geen sprake is van kennelijke wanverhouding bij het afbreken van één (fabrieks- of woning)bouw gevolgd door de bouw van meerdere nieuwe koppelwoningen met een totale oppervlakte (van alle nieuwbouw woningen samen) dat (ruim) de oppervlakte van het oude gebouw overstijgt. Daarmee komt er wat meer duidelijkheid bij de onzekerheid die is gerezen naar aanleiding van de beperkt omschreven begrippen van de FOD Financiën in haar circulaires en FAQ’s (zo moet het oude gebouw “betekenisvol” of “significant” zijn en mag er geen sprake zijn van een “kennelijke wanverhouding” tussen het af te breken gebouw en de nieuwe (koppel)woningen). Een specifieke beoordeling door de rulingcommissie blijft evenwel aangeraden.

Een vaak voorkomend struikelblok bij koppelwoningbouw is dat niet alle gebouwen volledig gelegen zijn op een oud bebouwd perceel. Belangrijk (in het kader van perceelsplitsingen of samenvoeging van percelen) is dan ook dat concreet, per nieuwbouwwoning, wordt voorzien dat deze voor minstens 50% gelegen zijn op een oud bebouwd perceel.

Projectontwikkelaars die zekerheid wensen te verkrijgen omtrent de levering van nieuwbouwwoningen aan het BTW-tarief van 6% wordt aangeraden om met spoed een voorafgaande beslissing aan te vragen, dit rekening houdende met de overvloed aan dossiers bij de rulingcommissie en het gegeven dat de regels maar gelden tot en met 2022.